سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۱:۴۵
 

تماس با ما

بر اساس یک سنت حسنه در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حوزه بسیج و پایگاههای مناطق نیروی ثابت وجود ندارد و همکاران بسیجی ضمن انجام وظیفه در سمت ها و پست های سازمانی خود  در صورت نیاز  متناسب با نوع فعالیت ساعاتی را در دفتر حوزه و یا پایگاهها به وظایف محوله میپردازند.

 

شماره مستقیم حوزه بسیج بهداشت و درمان صنعت نفت : ۸۳۳۰۷۲۹۱-۰۲۱
شماره تماس سازمان :
۰۲۱-۸۸۹۴۴۰۱۰
۰۲۱-۹۳۳۰۶