سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷
 

پدافند غیر عامل:
صاحب‌نظران به منظور تعریف واژه "پدافند" عموما "پد" را به معنای دفاع و "آفند" را به معنای حمله آورده‌اند که در مجموع از دفاع در مقابل حمله تحت عنوان پدافند نام می‌برند و عموما به دو قسمت آن را تقسیم و تعریف نموده‌اند.

پدافند عامل:

به مجموعه اقداماتی بابکارگیری سلاح که به هنگام حمله نظامی به یک کشور از طرف کشور مورد تهاجم انجام می‌گیرد تا از ورود ادوات نظامی دشمن نظیر هواپیماها، ناوها، تانک‌ها و ... به مرزهای تعریف شده‌اش جلوگیری نماید، پدافند عامل گفته می‌شود.

پدافند غیر عامل:

به مجموعه اقداماتی که بدون به کارگیری سلاح و به هنگام تهدیدات خارجی از طرف کشور مورد تهدید صورت می‌گیرد تا ضمن کاهش آسیب پذیری موجب افزایش پایداری‌ها شود، عنوان پدافند غیر عامل اطلاق می‌گردد.

لزوم پدافند غیر عامل:
نظر به موقعیت خاص جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران،‌ تحولات سیاسی منطقه و پتانسیل و توان بالای کشور از حیث دارا  بودن منابع غنی منحصر به فرد و نیروی انسانی مولد و صاحب اندیشه، وجود دستگاهی برنامه‌ریز و هدایتگر در خصوص موضوعات متنوع پدافند غیر عامل را توجیه پذیر می‌گرداند زیرا دوًل استکباری غربی ظرفیت مشاهده پیشرفت‌های کشور را بدون دخالت خودتاب نمی‌آورند و همواره با دستاویزهای خاص خود درصدد جدایی میان مردم و مسئولان جامعه هستند و برای نیل به اهداف پلیدشان تمامی ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود را به مدد می‌گیرند تا با هدفگیری و به سخره گرفتن اعتقادات، اصول و ارزش‌های جوانان، تحت لوای تجدد،‌ پیشرفت و دموکراسی خواهی، حرکت پرشتاب کشور را کند و بر محورهای لغزان،‌بی‌ارزش و تهی خود که برخاسته از مکاتب مادی سرمایه‌داری و سکولاریسم است منتقل نمایند.

کارکردهای پدافند غیر عامل:
افزایش پایداری ملی
کمک به آرامش عمومی کشور
ایمن‌سازی فضای مجازی و سایبری کشور از تهدیدات
شناساندن هرچه بیشتر تهدیدات به مردم و سایر گروه‌های در معرض خطر
بالا بردن روحیه سلحشوری و مقاومت عمومی به منظور مقابله هدفمند با تهدیدات
ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی کشور در راستای رسیدن به توسعه پایدار
معرفی و شناساندن توان مقابله کشور با تهدیدات به عنوان عاملی در جهت ایجاد تردید دشمن نسبت به آغاز تجاوز
پیشگیری از تهدید های شیمیایی و زیستی و مدیریت پاسخ در شرایط اضطراری

فرصت‌ها و ظرفیت‌های پدافند غیر عامل:
چنانچه پدافند غیر عامل،‌ کارکرد خود را به طور کامل محقق سازد، در فرصت‌ها و ظرفیت‌های مهمی می‌تواند منشاء نتایج تاثیرگذاری باشد