سال جهش تولید
امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۲۶
 

اهداف مدیریت پدافند غیر عامل

ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس در مراکز عملیاتی وزارت نفت
توسعه سیستم مدیریت فرماندهی در بیمارستانها و مراکز درمانی صنعت نفت
توسعه سیستم هشدار سریع در تهدیدهای زیستی ؛ شیمیایی و پرتویی
توسعه فن آوری های نوین در خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
ارتقاء سطح ارتباطات و انتقال اطلاعات و هماهنگی بین سازمانها مرتبط و گروههای ذینفع
افزایش سطح اطمینان با ارائه خدمات جامعه محور در پدافند غیر عامل
توسعه سامانه هدایت اورژانس پیش بیمارستانی در مناطق عملیاتی صنعت نفت
توسعه طرح جامع مدیریت پدافند غیر عامل بسیج در سطح سازمان
ساماندهی خدمات وبرنامه های ستاد پیشگیری از بروز حوادث زیستی ، شیمیایی و سایبری در سازمان
ارتقاء سطح آگاهی از مفاهیم تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه بسیج سازمان